Tag Archives for " naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva "

Posebna zaštita žena od otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Posebna zaštita žena od otkaza ugovora o radu

Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Ocena rezultata rada kod utvrđivanja viška zaposlenih

RADNO PRAVO

Ocena rezultata rada kod utvrđivanja viška zaposlenih

Kada je programom o rešavanju viška zaposlenih propisan kriterijum ostvareni rezultati rada, onda ocena rezultat rada, koju daje neposredni rukovodilac, mora biti zasnovana na učinku zaposlenog koji se procenjuje za period od šest meseci koji prethodi donošenju predloga programa.

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta kad poslodavac nije u stanju da je isplati

RADNO PRAVO

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta kad poslodavac nije u stanju da je isplati

Opština koja je donela rešenje kojim je podnosiocu zahteva priznala pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, dužna je da tu obavezu ispuni i u situaciji kada poslodavac to nije u mogućnosti da učini, a ne samo onda kada je on to učinio i traži refundiranje naknade.