Tag Archives for " rad van radnog odnosa "

Preobražaj radnopravnih statusa

UDK: 349.22(497.11)

PREOBRAŽAJ RADNOPRAVNIH STATUSA
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Postoje različiti režimi rada. Neki su uređeni istim a neki različitim zakonima. Ovde će biti reči o preobražajima radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vreme, rada van radnog odnosa u rad u radnom odnosu i radnog odnosa u državnom organu u radni odnos u pokrajinskom, odnosno lokalnom organu.

Ključne reči: preobražaji statusa, režimi rada, radni odnos, rad van radnog odnosa, službenici, nameštenici.

Antinomije Zakona o radu

UDK: 349.22(497.11)
331.2(497.11)

ANTINOMIJE ZAKONA O RADU
Milan Ivošević, advokat.

Rezime: Tema ovog rada jesu pojedina rešenja koja Zakon o radu reguliše na način suprotan ili drugim odredbama istog tog zakona ili drugim imperativnim propisima Republike Srbije. Takođe, tema članka je i izbegavanje Zakona o radu da reguliše jedno od polja rada koje uvodi praksa, ali ga sam zakon “ne vidi“, iako su neke od radnih verzija izmena i dopuna Zakona o radu najavljivale takve odredbe. Suština je da se, još jedanput, ukaže na pojedine nelogičnosti koje zakon određuje kao i na neusklađenost između različitih zakona unutar istog pravnog sistema.

Ključne reči: Zakon o radu, forma ugovora o radu, pravna fikcija, zarada, naknada troškova, pojam zaposlenog, rad van radnog odnosa, iznajmljivanje radne snage.