Tag Archives for " novčana naknada "

Ugovor o stručnom osposobljavanju

RADNO PRAVO

Ugovor o stručnom osposobljavanju

Ugovor koji se zaključuje radi stručnog osposobljavanja i sticanja posebnih znanja i sposobnosti za rad u struci, nije osnov za zasnivanje radnog odnosa već je u pitanju rad van radnog odnosa.

Pravo bračnog druga na novčanu naknadu za duševne bolove u slučaju teškog invaliditeta bračnog druga

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo bračnog druga na novčanu naknadu za duševne bolove u slučaju teškog invaliditeta bračnog druga

U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica, sud može dosuditi njegovom bračnom drugu, deci i roditeljima novčanu naknadu za njihove duševne bolove.