Tag Archives for " privremeni i povremeni poslovi "

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

RADNO PRAVO

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova poslodavac može da zaključi samo radi obavljanja poslova koji aktom o sistematizaciji nisu sistematizovani, jer su ti poslovi po svojoj prirodi kratkotrajni, traju najduže 120 radnih dana u kalendarskoj godini, i povremenog su karaktera.

Pod kojim se uslovima može zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Pod kojim se uslovima može zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge?

U skladu sa članom 197. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) poslodavac može za obavljanje poslova koji su po prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:
– nezaposlenim licem;
– zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena;
– korisnikom starosne penzije.