Tag Archives for " ugovor o obaveznom osiguranju "

Naknada štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila za koje nije bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju

USTAVNO PRAVO

Naknada štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila za koje nije bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju

Obaveza je Garantnog fonda da u slučaju nastanka štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila za koje nije bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju isplati štetu oštećenom licu, a po isplati štete Garantni fond stiče pravo da se regresira od vlasnika neosiguranog vozila, a ne od lica koje je upravljalo vozilom i koje je krivo za nastalu štetu.

Rok zastarelosti regresnog potraživanja osiguravača

USTAVNO PRAVO

Rok zastarelosti regresnog potraživanja osiguravača

Regresno potraživanje osiguravača predstavlja potraživanje iz ugovora o osiguranju na koje se primenjuje rok zastarelosti iz člana 380. stav 3. ZOO, prema kome sva potraživanja osiguravača iz ugovora o osiguranju zastarevaju za tri godine.