Pod kojim se uslovima može zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Pod kojim se uslovima može zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko omladinske zadruge?

U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) poslodavac može za obavljanje poslova koji su po prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:
– nezaposlenim licem;
– zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena;
– korisnikom starosne penzije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)