Category Archives for "Ranko Jakovljević"

ZA ILI PROTIV: POZITIVNI UPRAVNI AKTI KAO POSLEDICA ]UTANJA UPRAVE KOD UPISA STVARNIH I OBLIGACIONIH PRAVA

NEDOUMICE

UDK: 3.077:347.23
COBISS.SR-ID 120631561
ZA ILI PROTIV: POZITIVNI UPRAVNI AKTI KAO POSLEDICA ]UTANJA UPRAVE KOD UPISA STVARNIH I OBLIGACIONIH PRAVA
* Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod SKN Negotin.
Rezime: U ovom radu daje se prikaz stanja pravne regulative i mogućnosti prevazilaženja problema nepravovremenog upisa promena imalaca prava u katastru nepokretnosti kroz institut zakonske pretpostavke da je predmet pozitivno rešen ukoliko je protekao zakonski rok odlučivanja, umesto sadašnjeg zakonskog rešenja da ćutanje uprave daje pravo na žalbu odnosno vođenje upravnog spora.
Ključne reči: upis promena u katastru nepokretnosti, ćutanje uprave, pretpostavka pozitivnog favorabilnog upravnog akta.

PRIORITETI ODLUČIVANJA O UPISU U KATASTAR NEPOKRETNOSTI: IZUZETAK KAO PRAVILO

OGLEDI

IMOVINSKO PRAVO

UDK: 347.235(497.11)
COBISS.SR-ID 114172425

PRIORITETI ODLUČIVANJA O UPISU U KATASTAR NEPOKRETNOSTI: IZUZETAK KAO PRAVILO

* Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod, SKN Negotin.

Rezime: Predmet ovog rada su propisi i praksa vezani za prekoredna odlučivanja u postupcima za upis stvarnih prava u katastar nepokretnosti.

Ključne reči: jednakost, vremenski redosled, izuzetak, urgencija, rešenje.

GREŠKE U UPISANIM PRAVIMA NA NEPOKRETNOSTIMA

NEDOUMICE

STVARNO PRAVO

UDK: 349.418:35.077
COBISS.SR-ID 43887881

GREŠKE U UPISANIM PRAVIMA NA NEPOKRETNOSTIMA
* Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod SKN Negotin.

Rezime: Predmet ovog rada je analiza srpske zakonske regulative vezane za institut ispravljanja grešaka u upisanim pravima u katastru nepokretnosti, uz ukazivanje na mogućnosti primene drugih instrumenata uklanjanja iz pravnog poretka nezakonitih akata koji su doveli do pogrešnih upisa u javnoj evidenciji o nepokretnostima.

Ključne reči: greške, stvarna prava, obligaciona prava, javna evidencija, zakon, praksa, upravni postupak.

Pravo preče kupovine nepokretnosti

UDK 347.239(497.11)
COBISS.SR-ID 39506185

PRAVO PREČE KUPOVINE NEPOKRETNOSTI
* Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod, SKN Negotin.

Rezime: U ovom radu daje se prikaz geneze i značenja instituta prava preče kupovine nepokretnosti, vrste i domen primene, sa posebnim osvrtom na situaciju da Zakon o izvršenju i obezbeđenju predviđa upis zakonskog prava preče kupovine u katastru nepokretnosti.

Ključne reči: preča kupovina, svojina, katastar, publicitet, pravna sigurnost, zakonsko pravo preče kupovine, izvršenje.

Pravo zakupa i katastar nepokretnosti

UDK: 349.418(497.11)
347.453(497.11)

PRAVO ZAKUPA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI
Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod SKN Negotin.

Rezime: Predmet ovog rada je prikaz i analiza procesnih i materijalnopravnih normi vezano za zakup i upis prava po tom osnovu u katastru, uz komentar upravne prakse Republičkog geodetskog zavoda.
Ključne reči: zakup, stvarna prava, obligaciona prava, upis, katastar nepokretnosti, upravni postupak.

Pravo koje imaš na tuđoj stvari ne slabi, ma koliko vlasnika ona prom’jenila.
Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru, član 1019.

Konvalidacija i katastar nepokretnosti

UDK: 349.418:35.077

KONVALIDACIJA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI
Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod, SKN Negotin.

Rezime: U ovom radu daje se prikaz pojavnih oblika konvalidacije, vezano za postupanja u upravnim predmetima prilikom zasnivanja, ograničenja ili prestanka stvarnih prava na nepokretnostima.

Ključne reči: stvarna prava, katastar, sticanje, konvalidacija, zakon.

Državina zemljišta i katastar nepokretnosti

UDK: 347.251(497.11)
347.131.4(497.11)

DRŽAVINA ZEMLJIŠTA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI
Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod SKN Negotin.

Rezime: U ovom radu prezentuju se status i modaliteti konstituisanja državine uređene propisima o katastru nepokretnosti u Srbiji – Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima, Zakon o državnom premeru i katastru i Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, sa odgovarajućim pravilnicima, prava držalaca.

Ključne reči: državina, nepokretnost, katastar, pravo, zakon, pravna sigurnost, stečeno pravo, praksa, upis, brisanje.