Tag Archives for " ugovor o potrošačkom kreditu "

Naknada troškova obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada troškova obrade kredita

Prilikom zaključenja ugovora o kreditu banka ima pravo da pored ugovorne kamate, kao cene plasiranja novčanih sredstava, ugovorom obuhvati i troškove obrade kredita, pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita.

Ugovor o potrošačkom kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o potrošačkom kreditu

U slučaju solidarnog jemstva kod ugovora o potrošačkom kreditu davalac kredita je ovlašćen da zahteva ispunjenje duga bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca, bilo od obojice istovremeno, dok obaveza ne bude ispunjena u celini, odnosno da zahteva ispunjenje od jemca i pre nego što je pokušao da se za svoje potraživanje namiri od glavnog dužnika.