Tag Archives for " poslovna sposobnost "

Pitanje poslovne sposobnosti nije prethodno

PROCESNO PRAVO

Pitanje poslovne sposobnosti nije prethodno

Prekid postupka nastupa kada odluka o glavnoj stvari zavisi od rešenja prethodnog pitanja, a pitanje poslovne sposobnosti tužilje, odnosno pravilnog zastupanja tužilje, kao parnično nesposobne stranke, nije prethodno pitanje, već se rešava postavljenjem staratelja od strane nadležnog organa starateljstva.