Tag Archives for " poslovna sposobnost "

Solidarno jemstvo

OBLIGACIONO PRAVO

Solidarno jemstvo

Ako se ugovorom o jemstvu jemac obavezao kao jemac platac on odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca ili obojice u isto vreme (solidarno jemstvo).

Pitanje poslovne sposobnosti nije prethodno

PROCESNO PRAVO

Pitanje poslovne sposobnosti nije prethodno

Prekid postupka nastupa kada odluka o glavnoj stvari zavisi od rešenja prethodnog pitanja, a pitanje poslovne sposobnosti tužilje, odnosno pravilnog zastupanja tužilje, kao parnično nesposobne stranke, nije prethodno pitanje, već se rešava postavljenjem staratelja od strane nadležnog organa starateljstva.