Tag Archives for " disciplinski postupak prema državnom službeniku "

Zastarelost vođenja disciplinskog postupka prema državnom službeniku

UPRAVNO PRAVO

Zastarelost vođenja disciplinskog postupka prema državnom službeniku

Vođenje disciplinskog postupka prema državnom službeniku zastareva protekom jedne godine od pokretanja disciplinskog postupka, a za teže povrede dužnosti protekom dve godine od pokretanja disciplinskog postupka, s tim da zastarelost ne teče dok disciplinski postupak nije moguće pokrenuti ili voditi zbog odsustva državnog službenika ili iz drugih opravdanih razloga.