Tag Archives for " Upravni sud "

Upis promene podataka u Registar privrednih subjekata

UPRAVNO PRAVO

Upis promene podataka u Registar privrednih subjekata

Prilikom upisa promene podataka u Registar privrednih subjekata, registrator je ovlašćen samo da proverava da li su činjenice iz prijave saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, odnosno sa podacima registrovanim u nadležnom registru, a koji su javno dostupni, ali ne može proveravati da li je odluka privrednog društva na osnovu koje se traži upis doneta na skupštini potrebnom većinom glasova.

Ponavljanje postupka pred Upravnim sudom

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje postupka pred Upravnim sudom

Da bi se stekli zakonom propisani uslovi za ponavljanje upravno-sudskog postupka zbog postojanja novih činjenica i novih dokaza, neophodno je da je Upravni sud prilikom donošenja presude sam utvrđivao činjenično stanje, a ne da je presudu doneo na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u upravnom postupku.

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

Nije dozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke podnet protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda kojom je ocenjena zakonitost rešenja donetog u disciplinskom postupku u kome po prigovoru podnosioca zahteva odlučuje drugi, a ne isti organ koji je doneo prvostepenu odluku.