Tag Archives for " krivično delo ugrožavanje sigurnosti "

Produženo krivično delo ugrožavanje sigurnosti i delo malog značaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Produženo krivično delo ugrožavanje sigurnosti i delo malog značaja

Kada je stepen krivice učinioca krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti u produženom trajanju visok, tada nema mesta primeni instituta dela malog značaja.