Tag Archives for " prestanak radnog odnosa carinskom službeniku "

Prestanak radnog odnosa carinskom službeniku

USTAVNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa carinskom službeniku

Carinskom službeniku ne može prestati radni odnos, niti carinski službenik može disciplinski da odgovara ako je član njegove uže porodice osnivač ili vlasnik privrednog društva koje obavlja delatnost nespojivu sa radom Uprave carina, budući da ne postoji uzročna veza između radnje, odnosno ponašanja carinskog službenika i posledice koja je usled toga nastupila.