Tag Archives for " zastarelost vođenja disciplinskog postupka "

Disciplinska mera – raspoređivanje

UPRAVNO PRAVO

Disciplinska mera – raspoređivanje

Kada se zbog teške povrede službene dužnosti, policijskom službeniku izrekne disciplinska mera “raspoređivanje na drugo radno mesto” na kojem se obavljaju poslovi za koje je kao uslov propisana neposredno niža stručna sprema, odnosno niža platna grupa u određenom trajanju, onda se od strane organa koji izriče tu meru mora tačno navesti određeno radno mesto na koje se vrši raspoređivanje.

Zastarelost vođenja disciplinskog postupka prema državnom službeniku

UPRAVNO PRAVO

Zastarelost vođenja disciplinskog postupka prema državnom službeniku

Vođenje disciplinskog postupka prema državnom službeniku zastareva protekom jedne godine od pokretanja disciplinskog postupka, a za teže povrede dužnosti protekom dve godine od pokretanja disciplinskog postupka, s tim da zastarelost ne teče dok disciplinski postupak nije moguće pokrenuti ili voditi zbog odsustva državnog službenika ili iz drugih opravdanih razloga.