Tag Archives for " pokretanje disciplinskog postupka "

Pokretanje disciplinskog postupka i zabrana zlostavljanja na radu

RADNO PRAVO

Pokretanje disciplinskog postupka i zabrana zlostavljanja na radu

Pokretanje disciplinskih postupaka, kao ni donošenje rešenja o otkazu ugovora o radu, ne mogu se okvalifikovati kao zlostavljanje na radu, u smislu odredbe člana 29. stav 3. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, kojom je propisano da se tužbom iz st. 1. i 2. ovog člana ne može pobijati zakonitost pojedinačnog akta poslodavca kojim je rešavano o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog iz radnog odnosa.