Tag Archives for " povrede objektivnog identiteta između optužbe i presude "

Povreda objektivnog identiteta između optužbe i presude u pogledu vremena izvršenja krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Povreda objektivnog identiteta između optužbe i presude u pogledu vremena izvršenja krivičnog dela

Nema povrede objektivnog identiteta između optužbe i presude u pogledu vremena izvršenja krivičnog dela kada je u izreci presude naveden kraći vremenski period izvršenja krivičnog dela u odnosu na onaj koji je označen u optužnici, tako da je navedena izmena u izreci presude učinjena u korist okrivljenog.