Neuropsihijatrijsko veštačenje – odbijanje predloga za veštačenje u toku postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Neuropsihijatrijsko veštačenje – odbijanje predloga za veštačenje u toku postupka

U situaciji kada je optuženi saslušavan i u policiji i u javnom tužilaštvu, pa nije ukazivao na bilo koje okolnosti koje bi izazivale potrebu ili nužnost za neuropsihijatrijskim veštačenjem, navodi optuženog na koje se poziva na glavnom pretresu da se ne seća događaja jer je u vreme izvršenja krivičnog dela koristio spid i kokain i da se lečio na privatnoj klinici u Beogradu, ali do kraja glavnog pretresa nije dostavio bilo kakvu medicinsku dokumentaciju, pravilna je odluka prvostepenog suda da ne prihvati predlog za neuropsihijatrijsko veštačenje optuženog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)