Veštačenje telesnih povreda u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Veštačenje telesnih povreda u krivičnom postupku

Kada je u krivičnom postupku, koji se vodi protiv okrivljenog zbog krivičnog dela laka telesna povreda, određeno veštačenje telesnih povreda od strane veštaka specijaliste opšte hirurgije, a ne od veštaka specijaliste sudske medicine, nije učinjena nijedna bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)