Tag Archives for " odbijanje optužnog predloga "

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa optužbe

Kada u optužnom aktu nadležnog tužioca zbog krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja nije naveden subjektivni elemenat krivičnog dela – oblik vinosti, kako u odnosu na radnju izvršenja krivičnog dela tako i na posledicu, tada ima mesta donošenju presude kojom se okrivljeni oslobađa optužbe.

Odbijanje optužnog predloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje optužnog predloga

U optužnom aktu koji se podnosi zbog krivičnog dela krađe mora biti navedena vrednost stvari koje je izvršilac krivičnog dela protivpravno prisvojio i da je u pitanju svršeno krivično delo, što ako nije navedeno pravilna je odluka prvostepenog suda da odbije optužni predlog.