Tag Archives for " odbijanje optužnog predloga za izricanje mere bezbednosti "

Odbijanje pojedinih dokaznih predloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje pojedinih dokaznih predloga

Kada dokazni predlozi okrivljenog bez obzira na sadržinu ne bi imali uticaj na drugačiju odluku suda u krivičnopravnoj stvari, pravilan je stav prvostepenog suda da se ti predlozi odbiju jer bi samo vodili odugovlačenju postupka i stvaranju bespotrebnih troškova.

Odbijanje optužnog predloga za izricanje mere bezbednosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje optužnog predloga za izricanje mere bezbednosti

Ukoliko OJT u ostavljenom roku nije postupilo po naredbi prvostepenog suda za preduzimanje dokaznih radnji koje su mu određene u naredbi a ne zatraži od prvostepenog suda da mu iz opravdanih razloga produži taj rok za preduzimanje dokaznih radnji, iako ima zakonskih mogućnosti za to, takav optužni predlog se odbija.