Tag Archives for " bitnu povredu odredaba krivičnog postupka "

Prekoračenje optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prekoračenje optužbe

Prekoračenje optužbe na štetu okrivljenog podrazumeva izmenu činjeničnog opisa radnji izvršenja krivičnog dela okrivljenog, koje su opisane u optužnom aktu, dodavanjem više kriminalnih aktivnosti, odnosno dodavanjem veće kriminalne volje okrivljenog, kojim se otežava položaj okrivljenog u pogledu pravne ocene dela ili krivične sankcije.

Privilegija združivanja u odnosu na drugookrivljenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Privilegija združivanja u odnosu na drugookrivljenog

Kako su razlozi povodom žalbe branioca jednog od okrivljenih u korist i drugog okrivljenog, koji nije izjavio žalbu, to je drugostepeni sud preinačio pobijenu presudu i u odnosu na drugookrivljenog, koji nije izjavio žalbu.