Tag Archives for " dozvoljenost zahteva za zaštitu zakonitosti "

Organ odlučivanja o dozvoljenosti zahteva za zaštitu zakonitosti

PROCESNO PRAVO

Organ odlučivanja o dozvoljenosti zahteva za zaštitu zakonitosti

Prvostepeni sud nije nadležan da odlučuje o dozvoljenosti zahteva za zaštitu zakonosti već je zakonom propisano da o dozvoljenosti ovog vanrednog pravnog leka može odlučiti isključivo Vrhovni kasacioni sud.