Category Archives for "01"

Legitimacija za pozivanje na povredu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

USTAVNO PRAVO

Legitimacija za pozivanje na povredu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

Oštećeni kao tužilac, privatni tužilac i oštećeni mogu isticati povredu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku u onom njegovom delu koji se odnosi na odlučivanje o “građanskom zahtevu”, odnosno od trenutka kada su u tom postupku istakli imovinskopravni zahtev.

Neuredan predlog za povraćaj u pređašnje stanje

PROCESNO PRAVO

Neuredan predlog za povraćaj u pređašnje stanje

Kada uz predlog za vraćanje u pređašnje stanje nisu podneti ili predloženi dokazi, već su ti dokazi predloženi tek u žalbi protiv prvostepenog rešenja, takav predlog za povraćaj u pređašnje stanje se odbacuje, kao neuredan.

Neblagovremenost predloga za oslobađanje od plaćanja sudskih taksi

PROCESNO PRAVO

Neblagovremenost predloga za oslobađanje od plaćanja sudskih taksi

Predlog za oslobađanje od plaćanja sudskih taksi je neblagovremen, ukoliko je podnet nakon što je postupak formalnopravno završen, donošenjem rešenja o prekidu postupka zbog smrti tuženog, a u toku postupka prinudne naplate takse od strane poreske uprave, na teret tužioca.

Pravo policijskih službenika na isplatu dodatka na platu za prekovremeni, noćni i rad na dane državnih i verskih praznika

USTAVNO PRAVO

Pravo policijskih službenika na isplatu dodatka na platu za prekovremeni, noćni i rad na dane državnih i verskih praznika

Ako zaposlenim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, prekovremeni, noćni i rad na dan državnog i verskog praznika nije vrednovan pri utvrđivanju koeficijenta za obračun plate, ne može im biti uskraćeno pravo na uvećanu zaradu koju za rad na dan praznika, rad noću, rad u smenama i prekovremeni rad imaju svi zaposleni u Republici Srbiji.

Veštačenje

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Veštačenje

To što veštaci nisu registrovani na listi veštaka Ministarstva pravde za oblast grafologije i nisu zakleti od strane suda to presudu ne čini nezakonitom niti manjkavom do te mere da bi presudu trebalo ukinuti imajući u vidu da presuda nije zasnovana isključivo na nalazu i mišljenju ovih veštaka već i na drugim dokazima.

Sporazum stranaka o međusobnom pomaganju

OBLIGACIONO PRAVO

Sporazum stranaka o međusobnom pomaganju

Parnične stranke nisu zaključile ugovor o delu, već se radi o dogovoru – usmenom sporazumu stranaka o pomaganju – pružanju izvesnih usluga u obavljanju poljoprivrednih radova, pa ne postoji pravni osnov duga po osnovu ugovora o delu.

1 2 3 10
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.