Pravo oštećenog da zahteva zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

PROCESNO PRAVO

Pravo oštećenog da zahteva zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Oštećeni je aktivno legitimisan da traži zaštitu prava na suđenje u razumnom roku pod uslovom da je u toku krivičnog postupka istakao imovinskopravni zahtev.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)