Tag Archives for " plaćanje sudske takse "

Obaveza plaćanja sudske takse

USTAVNO PRAVO

Obaveza plaćanja sudske takse

Zakonom je ustanovljena obaveza plaćanja sudske takse i propisan postupak utvrđivanja i naplate sudske takse, uključujući i postupak naplate prinudnim putem, pa nije ustavnopravno prihvatljivo obrazloženje drugostepene presude, kojim je kao razlog zbog kojeg tužilji nisu priznati troškovi na ime sudskih taksi navedeno da takse na tužbu i presudu nisu plaćene, pa tužilja ove troškove nije imala.