Tag Archives for " zloupotreba službenog položaja pomaganjem "

Zloupotreba službenog položaja pomaganjem

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba službenog položaja pomaganjem

Za postojanje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja pomaganjem bez uticaja je postojanje svojstva službenog lica, jer je za postojanje ovog krivičnog dela dovoljno da pomagač svojim radnjama doprinosi izvršenju, da kod njega postoji svest o tome i umišljaj da učiniocu pomogne u izvršenju krivičnog dela.