Tag Archives for " zloupotreba službenog položaja pomaganjem "

Zloupotreba službenog položaja pomaganjem

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba službenog položaja pomaganjem

Za postojanje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja pomaganjem bez uticaja je postojanje svojstva službenog lica, jer je za postojanje ovog krivičnog dela dovoljno da pomagač svojim radnjama doprinosi izvršenju, da kod njega postoji svest o tome i umišljaj da učiniocu pomogne u izvršenju krivičnog dela.

Sporazum stranaka o međusobnom pomaganju

OBLIGACIONO PRAVO

Sporazum stranaka o međusobnom pomaganju

Parnične stranke nisu zaključile ugovor o delu, već se radi o dogovoru – usmenom sporazumu stranaka o pomaganju – pružanju izvesnih usluga u obavljanju poljoprivrednih radova, pa ne postoji pravni osnov duga po osnovu ugovora o delu.

Zloupotreba službenog položaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba službenog položaja

Kada je okrivljena kao referent u prekršajnom sudu od oštećenih lica uzimala novac da bi platila njihove prekršajne kazne, ali je novac zadržavala za sebe, radi se o službenom licu i pojavljuje se kao izvršilac osnovnog oblika krivičnog dela zloupotreba službenog položaja.