Tag Archives for " zlostavljanje na radu i naknada materijalne i nematerijalne štete "

Pravo zaposlenog koji je pretrpeo zlostavljanje na radu na naknadu materijalne i nematerijalne štete

RADNO PRAVO

Pravo zaposlenog koji je pretrpeo zlostavljanje na radu na naknadu materijalne i nematerijalne štete

U postupku pred nadležnim sudom zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju može, pored zahteva za utvrđenje da je pretrpeo zlostavljanje i zabranu daljeg vršenja zlostavljanja, da zahteva i naknadu materijalne i nematerijalne štete u skladu sa zakonom.