Tag Archives for " nedostatak aktivne legitimacije "

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

 

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

Po Zakonu o rehabilitaciji, pravo na obeštećenje za materijalnu štetu nastalu zbog povrede prava i slobode, može potraživati samo rehabilitovano lice, tj. lice koje je iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga bilo lišeno slobode ili drugih prava, pa dete rehabilitovanog lica nije aktivno legitimisano da potražuje materijalnu štetu koju je njegov otac trpeo zbog lišenja slobode.

Nedostatak aktivne legitimacije

PROCESNO PRAVO

Nedostatak aktivne legitimacije

Pravni sledbenik vlasnika i direktora privrednog društva na koje glasi rešenje o poreskoj obavezi, nije aktivno legitimisan da traži povraćaj novca koji je skinut sa računa tog društva, zato što je protiv njegovog pravnog prethodnika vođen krivični postupak za utaju poreza, koji je okončan oslobađajućom presudom.