Tag Archives for " otkaz ugovora o korišćenju stana "

Uslovi za sticanje svojstva službenog stana

STAMBENO PRAVO

Uslovi za sticanje svojstva službenog stana

Za zaključak o statusu službenih stanova neophodno je da je takav njihov status određen opštim aktom davaoca stana na korišćenje i da se ti stanovi koriste radi obavljanja službene dužnosti.

Otkaz ugovora o korišćenju stana

STAMBENO PRAVO

Otkaz ugovora o korišćenju stana

Kada prvostepeni sud svojom presudom otkaže ugovor o korišćenju stana iz razloga predviđenih u članu 35. stav 1. tač. 1. i 6. Zakona o stanovanju, mora se utvrditi da li je prvo, tužilac opomenuo tuženika da stan koristi suprotno zakonskim odredbama i drugo, mora se dokazima tačno utvrditi vremenski period nekorišćenja stana.