Tag Archives for " oslobađanje od plaćanja sudske takse "

Nalog za plaćanje sudske takse

USTAVNO PRAVO

Nalog za plaćanje sudske takse

Nalog za plaćanje sudske takse ne predstavlja sudsku odluku, već samo poziv suda upućen stranci da svoju taksenu obavezu, koja je ranije nastala, dobrovoljno ispuni, pa nalog nije akt kojim se sadržinski odlučuje o pravima ili obavezama stranke, zbog čega nije podoban da povredi neko njeno Ustavom zajemčeno pravo, te se ustavnom žalbom ne može osporavati.