Tag Archives for " zlostavljanje na radu "

Bitna karakteristika zlostavljanja na radu

RADNO PRAVO

Bitna karakteristika zlostavljanja na radu

Bitna karakteristika zlostavljanja je, između ostalog, ponavljanje radnji koje čine zlostavljanje, pri čemu se povremene razlike u mišljenjima, problemi i konflikti u vezi sa obavljanjem poslova i radnih zadataka ne mogu smatrati zlostavljanjem, osim ako imaju za cilj da povrede ili namerno uvrede zaposlenog.

Radnje koje se ne mogu smatrati zlostavljanjem na radu

RADNO PRAVO

Radnje koje se ne mogu smatrati zlostavljanjem na radu

Ne smatraju se zlostavljanjem na radu pojedinačni akti poslodavca (rešenja, ponuda aneksa ugovora o radu, upozorenje i dr) kojima je rešavano o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, protiv kojih zaposleni ima pravo na zaštitu u postupku propisanom posebnim zakonom.

Šta ne predstavlja zlostavljanje na radu

RADNO PRAVO

Šta ne predstavlja zlostavljanje na radu

Sama kontrola rada zaposlenih i upozorenje zaposlenog u pogledu stručnosti i profesionalna kritika rada koja je u funkciji kvalitetnog obavljanja posla, ne predstavlja zlostavljanje na radu niti se na taj način vrši povreda dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja zaposlenog.

Teret dokazivanja da nije bilo zlostavljanja na radu

RADNO PRAVO

Teret dokazivanja da nije bilo zlostavljanja na radu

Kada tužilac podnese tužbu radi utvrđenja postojanja zlostavljanja na radu, dovoljno je da učini verovatnim da je izvršeno zlostavljanje na radu, a dalji teret dokazivanja da nije bilo ponašanja koja predstavljaju zlostavljanje na radu je na tuženom kao poslodavcu.

Zlostavljanje na radu

RADNO PRAVO

Zlostavljanje na radu

Da bi bilo izvršeno zlostavljanje na radu dovoljno je da izvršene radnje koje se ponavljaju predstavljaju povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i da izazivaju strah ili stvaraju neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršavaju uslove rada ili dovode do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor, ali nije potrebno da poslodavac obavezno ima nameru da to učini.

Bitna karakteristika zlostavljanja na radu

RADNO PRAVO

Bitna karakteristika zlostavljanja na radu

Bitna karakteristika zlostavljanja na radu je, između ostalog, ponavljanje radnji koje čine zlostavljanje, pri čemu se povremene razlike u mišljenjima, problemi i konflikti u vezi sa obavljanjem poslova i radnih zadataka ne mogu smatrati zlostavljanjem, osim ako imaju za cilj da povrede ili namerno uvrede zaposlenog.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.