Tag Archives for " korisnik stana u svojini građana "

Svojstvo korisnika stana u svojini građana

USTAVNO PRAVO

Svojstvo korisnika stana u svojini građana

Lice koje se u stan u privatnoj svojini uselilo posle 29. jula 1973. godine, kao dana stupanja na snagu republičkog Zakona o stambenim odnosima, ne može da stekne svojstvo nosioca stanarskog prava na stan u svojini građana, ali može svojstvo korisnika stana.