Tag Archives for " suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku "

Povreda prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

Pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku, pre svega, garantuje se optuženom licu, jer se o njegovim pravima i obavezama u tom postupku odlučuje, a oštećeni kao tužilac, privatni tužilac i oštećeni mogu isticati povredu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku u onom njegovom delu koji se odnosi na odlučivanje o istaknutom imovinskopravnom zahtevu koji je povezan sa materijalnom ili nematerijalnom štetom koju su pretrpeli kao posledicu krivičnog dela.

Ustavna žalba – isticanje povrede prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

USTAVNO PRAVO

Ustavna žalba – isticanje povrede prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

Oštećeni kao tužilac, privatni tužilac i oštećeni mogu isticati povredu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku u onom njegovom delu koji se odnosi na odlučivanje o “građanskom zahtevu”, odnosno od trenutka kada su u tom postupku istakli imovinskopravni zahtev.