Tag Archives for " delimično oslobođenje plaćanja troškova u krivičnom postupku "

Oslobođenje okrivljenog od dužnosti naknade troškova krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Oslobođenje okrivljenog od dužnosti naknade troškova krivičnog postupka

Oslobođenje okrivljenog od dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi iz člana 264. stav 4. i člana 266. ZKP, u zakonu je predviđeno samo kao mogućnost, pa sud nije u obavezi da okrivljenog u svakom slučaju oslobodi od dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

Kada okrivljeni nije u toku istrage odbio postavljenog branioca po službenoj dužnosti a u toku glavnog pretresa je promenio adresu prijavljenog prebivališta, pa mu je sud morao postaviti branioca po službenoj dužnosti, postoji krivica na strani okrivljenog i njegova obaveza da plati troškove krivičnog postupka.

Oslobađanje stranke od plaćanja troškova postupka

PROCESNO PRAVO

Oslobađanje stranke od plaćanja troškova postupka

Suština procesnog instituta oslobađanja od troškova postupka je u utvrđivanju opšteg imovnog stanja stranke, a ne u utvrđivanju pojedinačnih prihoda.