Tag Archives for " rad na određeno vreme u ustanovi obrazovanja "

Ugovor o radu na određeno vreme

RADNO PRAVO

Ugovor o radu na određeno vreme

Ugovor o radu na određeno vreme, neprekidno ili sa prekidima, ne može trajati duže od 12 meseci, a ukoliko je zaposleni kod poslodavca obavljao istovrsne poslove u periodu dužem od 12 meseci, radni odnos na određeno vreme, istekom pet radnih dana u kojima je zaposleni nastavio da radi, po sili zakona prerasta u radni odnos na neodređeno vreme.

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

RADNO PRAVO

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

Za obavljanje određenih poslova može se više puta zasnivati radni odnos na određeno vreme, pri čemu ukupno trajanje po sukecisivnim ugovorima ne može biti duže od 12 meseci.

Ugovor o radu na određeno vreme u ustanovi obrazovanja

RADNO PRAVO

Ugovor o radu na određeno vreme u ustanovi obrazovanja

Ustanova obrazovanja može da primi u radni odnos na određeno vreme bez konkursa lice: radi zamene odsutnog zaposlenog do 60 dana; do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu; do izbora kandidata – kada se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat ili nijedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava uslove – do završetka školske godine; radi izvođenja verske nastave.