Tag Archives for " preobražaj radnog odnosa na neodređeno vreme "

Ugovor o radu na određeno vreme

RADNO PRAVO

Ugovor o radu na određeno vreme

Ugovor o radu na određeno vreme, neprekidno ili sa prekidima, ne može trajati duže od 12 meseci, a ukoliko je zaposleni kod poslodavca obavljao istovrsne poslove u periodu dužem od 12 meseci, radni odnos na određeno vreme, istekom pet radnih dana u kojima je zaposleni nastavio da radi, po sili zakona prerasta u radni odnos na neodređeno vreme.

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme državnih službenika i nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme državnih službenika i nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme

Radni odnos na određeno vreme državnih službenika i nameštenika ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme, izuzev pripravniku kad položi državni ili poseban stručni ispit.

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

RADNO PRAVO

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme

Za obavljanje određenih poslova može se više puta zasnivati radni odnos na određeno vreme, pri čemu ukupno trajanje po sukecisivnim ugovorima ne može biti duže od 12 meseci.

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

RADNO PRAVO

Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja isključuje mogućnost prerastanja radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Radni odnos na određeno vreme

UDK: 349.22:331.106.27(497.11)

RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME
Milan Ivošević, advokat.

Rezime: Radni odnos na određeno vreme, shodno Izmenama i dopunama Zakona o radu, traje najduže 24 meseca, što je dvostruko duže u odnosu na prethodno rešenje. U periodu njegovog najdužeg trajanja poslodavac i zaposleni mogu zaključiti jedan ili više takvih ugovora, ali takav radni odnos sa prekidima ili bez njih, ne može trajati duže od 24 meseca. Može trajati kraće – ukoliko prestane razlog usled koga je takav radni odnos zasnovan. Njegovo duže trajanje od zakonom određenog maksimuma dozvoljeno je samo u zakonom propisanim slučajevima. Ukoliko je ugovor o radu zaključen suprotno odredbama zakona, ili zaposleni ostane na radu kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena na koje je ugovor zaključen, takav radni odnos može prerasti u radni odnos na neodređeno vreme.

Ključne reči: radni odnos na određeno vreme; rok koji ne može biti duži od 24 meseca; jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme; prekid rada; rok koji može biti duži od 24 meseca; novi ugovor o radu na određeno vreme po istom ili drugom osnovu; preobražaj radnog odnosa na neodređeno vreme.