Prerastanje radnog odnosa sa određenog u radni odnos na neodređeno vreme

RADNO PRAVO

Prerastanje radnog odnosa sa određenog u radni odnos na neodređeno vreme

Ukoliko je sa zaposlenim zaključeno više sukcesivnih ugovora o radu na određeno vreme za isti posao, smatra se da je za celokupni period postojao samo jedan ugovor o radu na određeno, a ispunjenost uslova za prerastanje radnog odnosa u pogledu roka posmatra se prema zbirnom trajanju zasebnih (kraćih) ugovora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)