Tag Archives for " nabavljanje oružja "

Oslobađajuća presuda

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Oslobađajuća presuda

U toku postupka zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja kada je pretresom kuće okrivljenog pronađena lovačka municija, sud je dužan da svim raspoloživim dokazima utvrdi da je okrivljeni svesno i voljno, bez odobrenja nadležnog državnog organa u svojoj kući držao municiju, koja je pronađena.

Neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Kada okrivljeni nosi vatreno oružje sa municijom, neovlašćeno, bez dozvole nadležnog organa čini krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ, a nema osnova za primenu instituta stvarne zablude.

Stvarna nadležnost višeg suda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Stvarna nadležnost višeg suda

Osnovni sud ne može da sudi okrivljenom za izvršenje kvalifikovanog oblika krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija ako je predmet dela iz st. 1. i 2. ovog člana veća količina oružja, municije ili sredstava ili je u pitanju oružje ili druga sredstva velike razorne moći ili se delo vrši protivno pravilima međunarodnog prava.

Bitne karakteristike novog Zakona o oružju

UDK: 351.753(497.11)

BITNE KARAKTERISTIKE NOVOG ZAKONA O ORUŽJU
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

Rezime: U radu se ukazuje na najvažnije karakteristike novog Zakona o oružju i municiji, koji je počeo da se primenjuje od 4. marta 2016. godine posle skoro dvadeset pet godina primene prethodnog Zakona o oružju i municiji. Autor posebno ukazuje na razlike u odnosu na dosadašnje zakonske odredbe.

Ključne reči: Zakon o oružju i municiji, kategorije oružja, nabavljanje oružja, držanje oružja, oružni list.