Tag Archives for " držanje oružja "

Oduzimanje oružja

UPRAVNO PRAVO

Oduzimanje oružja

Nadležni organ oduzeće oružje od lica ako iz bezbednosnih provera vršenih u skladu sa zakonom, proizlazi da postoji mogućnosti da to lice ugrozi integritet drugih lica i javni red i mir, a što je zakonom propisana pretpostavka za oduzimanje oružja.

Oslobađajuća presuda

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Oslobađajuća presuda

U toku postupka zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja kada je pretresom kuće okrivljenog pronađena lovačka municija, sud je dužan da svim raspoloživim dokazima utvrdi da je okrivljeni svesno i voljno, bez odobrenja nadležnog državnog organa u svojoj kući držao municiju, koja je pronađena.

Sumnja u korist okrivljenog

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
Sumnja u korist okrivljenog

U situaciji kada postoji sumnja u pogledu činjenica od kojih zavisi postojanje krivičnog dela, sud će u presudi rešiti u korist okrivljenog, donošenjem presude kojom se okrivljeni oslobađa optužbe da je učinio krivično delo.

Izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija – kvalifikovani oblici

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija – kvalifikovani oblici

Time što je neovlašćeno nosio vatreno oružje – pištolj za čije držanje i nošenje nije imao dozvolu nadležnog organa, kao i da je iz navedenog pištolja ispalio četiri metka pucajući u pravcu oštećenog u prisustvu još nekoliko lica, optuženi je opšteopasnim sredstvom i opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za život ili telo ljudi, čime je izvršio kvalifikovane oblike ova dva krivična dela.

Neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

Kada okrivljeni nosi vatreno oružje sa municijom, neovlašćeno, bez dozvole nadležnog organa čini krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. u vezi stava 1. KZ, a nema osnova za primenu instituta stvarne zablude.

Stvarna nadležnost višeg suda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Stvarna nadležnost višeg suda

Osnovni sud ne može da sudi okrivljenom za izvršenje kvalifikovanog oblika krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija ako je predmet dela iz st. 1. i 2. ovog člana veća količina oružja, municije ili sredstava ili je u pitanju oružje ili druga sredstva velike razorne moći ili se delo vrši protivno pravilima međunarodnog prava.