Tag Archives for " privatna tužba "

Blagovremenost privatne tužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Blagovremenost privatne tužbe

Ako je privatna tužba podneta u zakonom propisanom roku shodno odredbama ZKP, a ista je izmenjena u završnoj reči tako što su precizirani navodi tužbe u pogledu vinosti i uračunljivosti, prvostepeni sud je postupio pravilno po blagovremeno podnetoj privatnoj tužbi kada je okrivljenog oglasio krivim u slučaju da za to postoje dokazi nakon sprovedenog postupka.