Tag Archives for " nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija "

Ličnost veštaka i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ličnost veštaka i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija

Kriminalistička tehnika može dati svoje mišljenje, međutim, ne može se izjašnjavati o vrsti, količini i legalnosti oružja radnik policije, kao veštak, već se o tome može izjašnjavati samo lice koje je sudski veštak odgovarajuće struke.

Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija

Za postojanje kvalifikovanog oblika krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, potrebno je dokazati da je okrivljeni postupao sa umišljajem, tj. da je bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje.