Tag Archives for " odbacivanje privatne krivične tužbe "

Odbacivanje privatne krivične tužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbacivanje privatne krivične tužbe

Sud će odbaciti privatnu tužbu koja i pored nalaganja suda privatnom tužiocu ne sadrži sve što je potrebno po Zakoniku o krivičnom postupku, tj. ne sadrži vreme izvršenja krivičnog dela, mesto izvršenja, radnju izvršenja, niti zakonski naziv dela koje se okrivljenom stavlja na teret.

Odbacivanje privatne krivične tužbe jer nije podneta od strane ovlašćenog tužioca

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbacivanje privatne krivične tužbe jer nije podneta od strane ovlašćenog tužioca

Za krivično delo davanje lažnog iskaza gonjenje se preduzima po službenoj dužnosti, pa ukoliko je privatni tužilac podneo privatnu krivičnu tužbu protiv okrivljenog, u tom slučaju nema zahteva ovlašćenog tužioca pa se privatna krivična tužba odbacuje.