Uništenje i oštećenje tuđe stvari i oslobađajuća presuda

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uništenje i oštećenje tuđe stvari i oslobađajuća presuda

Kada privatna tužba tužioca podneta od strane punomoćnika – advokata, zbog krivičnog dela uništenje i oštećenje tuđe stvari, ne sadrži elemenat krivice, okrivljeni se ima osloboditi optužbe da je učinio navedeno krivično delo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)