Tag Archives for " privatna krivična tužba protiv N. N. lica "

Odbijanje privatne krivične tužbe protiv N. N. lica

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje privatne krivične tužbe protiv N. N. lica

Privatna krivična tužba ne može se podneti protiv N. N. lica, niti je prvostepeni sud ovlašćen da zaključuje na koga bi se ista mogla odnositi u situaciji kada privatni tužilac nije jasno označio i naveo ime i prezime lica protiv koga podnosi privatnu krivičnu tužbu.