Tag Archives for " krivično delo nedozvoljeno nošenje oružja "

Odnos krivičnog dela prikrivanja sa krivičnim delom nedozvoljeno nošenje oružja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odnos krivičnog dela prikrivanja sa krivičnim delom nedozvoljeno nošenje oružja

Krivično delo nedozvoljeno nošenje oružja za koje je okrivljeni oglašen krivim pravnosnažnom presudom ne konzumira u sebi i krivično delo prikrivanja.