Tag Archives for " ispitivanje okrivljenog "

Razbojništvo i institut podstrekavanja

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo i institut podstrekavanja

Kada okrivljeni u svojim odbranama ukažu na treće lice koje ih je „nagovorilo“ da učine krivično delo razbojništva, pa sud odbije njihov predlog za saslušanje navedenog lica u svojstvu svedoka, navedeni dokaz nije od uticaja na postojanje krivičnog dela koje se vodi protiv okrivljenih.

Donošenje presude bez ispitivanja okrivljenog

PREKRŠAJNO PRAVO

Donošenje presude bez ispitivanja okrivljenog

Ako okrivljeni, koji je uredno pozvan, ne dođe na ročište i ne opravda izostanak ili u određenom roku ne da pisanu odbranu, a njegovo ispitivanje nije nužno za utvrđivanje činjenica koje su od važnosti za donošenje zakonite odluke, presuda se može doneti i bez ispitivanja okrivljenog.