Tag Archives for " saslušanje već osuđenog lica u postupku protiv drugog optuženog "

Saslušanje već osuđenog lica na glavnom pretresu u postupku protiv drugog optuženog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Saslušanje već osuđenog lica na glavnom pretresu u postupku protiv drugog optuženog

Isključena je mogućnost saslušanja već osuđenog lica i njegovog suočenja sa optuženim prema kome je postupak u toku.