Tag Archives for " napad na život i telo "

Ugrožavanje sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje sigurnosti

U radnjama okrivljenog postoje elementi kvalifikovanog oblika krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti kada je ocu i sinu – oštećenim licima uputio reči pretnje „da može da ih odrobija kada on to hoće“ držeći u ruci oštar predmet usmeren prema oštećenima, bez obzira što pretnja nije realizovana.

Teži oblik krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teži oblik krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti

Za postojanje težeg oblika krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti nije neophodno da drugo oštećeno lice bude neposredno prisutno u trenutku kada okrivljeni izgovara reči pretnje koje su upućene njemu, već je dovoljno da je to drugo oštećeno lice saznalo za upućenu pretnju okrivljenog napadom na njegov život i telo i da je ona kod njega stvorila osećaj straha, nespokojstva ili uznemirenja za svoj život i telo.

Razbojništvo i institut podstrekavanja

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo i institut podstrekavanja

Kada okrivljeni u svojim odbranama ukažu na treće lice koje ih je „nagovorilo“ da učine krivično delo razbojništva, pa sud odbije njihov predlog za saslušanje navedenog lica u svojstvu svedoka, navedeni dokaz nije od uticaja na postojanje krivičnog dela koje se vodi protiv okrivljenih.