Tag Archives for " zahtev za ponavljanje krivičnog postupka "

Ponavljanje krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Ponavljanje krivičnog postupka

Osuđeni koji je zaključio sporazum o priznanju krivice i stupio na izdržavanje kazne, ne može se pozivati da je sporazum zaključio pod prinudom ukoliko su ispunjeni svi uslovi za zaključenje sporazuma shodno odredbama Zakonika o krivičnom postupku, pa će se takav zahtev odbaciti.

Ponavljanje krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Ponavljanje krivičnog postupka

Kada se u žalbi na prvostepeno rešenje kojim je odbačen zahtev za ponavljanje krivičnog postupka osporava pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja, a to nije bilo navedeno kao razlog u zahtevu, takvi navodi žalbe osuđenog su neosnovani.

Odbačaj zahteva za ponavljanje krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbačaj zahteva za ponavljanje krivičnog postupka

Zahtev osuđenog iznet u predlogu za ponavljanje krivičnog postupka, koji je pravnosnažno okončan, a koji se odnosi na nepravilnu primenu Krivičnog zakona od strane prvostepenog suda ima se odbaciti.