Tag Archives for " pogrešno utvrđeno činjenično stanje "

Razlozi za produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Razlozi za produženje pritvora

Prilikom procene razloga za produženje pritvora potrebno je analizirati sve činjenice, a posebno je potrebno da sud uzme u obzir nalaz i mišljenje psihijatrijskog veštačenja.

Povrat stana

SUDSKA PRAKSA: BiH

Povrat stana

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporenih odluka nema ničega što ukazuje na pogrešno utvrđeno činjenično stanje i pogrešnu primjenu materijalnog i procesnog prava na apelantovu štetu, te kada je redovni sud za svoje odluke dao jasne razloge.

Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

Pri činjenici da je iz veštačenja utvrđeno da se radi o marihuani, dok iz odbrane okrivljenog pred VJT proizlazi da je u iznajmljenom stanu zasadio opojnu drogu marihuanu, a zatim biljke marihuane visoke više od pola metra izvadio iz improvizovane laboratorije koju je napravio i stavio u tri crna džaka zajedno sa supstratima u saksijama, to je prvostepeni sud pogrešno utvrdio činjenično stanje kada je našao da iz predmetne optužnice i priloženih dokaza proizlazi postojanje opravdane sumnje da je okrivljeni samo uzgajao biljke od kojih se dobija opojna droga.